Kynningarerindi á vegum Þekkingarseturs um þjónandi forystu á vormisseri 2014

Featured

Ráðstefnugestir 2013

Viltu kynnast gagnsemi þjónandi forystu fyrir starfsánægju og hag fyrirtækja og hópa? Nú á vormánuðum býður Þekkingarsetur um þjónandi forystu kynningarerindi um hugmyndafræði þjónandi forystu og hagnýtingu hennar í fyrirtækjum og hjá stofnunum. Erindin eru skipulögð fyrir vinnustaði eða aðra Continue reading

Þrír hornsteinar ábyrgðarskyldu: Sameiginleg forysta, sameiginleg sýn og uppbyggileg afstaða til breytinga. Ann McGee og Duane Trammell (2009)

Ann McGee-Cooper og Robert K. Greenleaf

Sumir fræðimenn hafa litið svo á að ábyrgðarskylda (e. accountability) sé meðal megineinkenna þjónandi forystu (Sipe og frick, 2009; van Dierendonck og Nuijten, 2011). Í mjög athyglisverðri grein eftir Ann McGee-Cooper og Duane Trammell (2009) útskýra þau hvað ábyrgðarskylda merkir Continue reading

Fyrsta fræðilega líkanið um þjónandi forystu – Farling, Stone og Winston (1999)

Regent_University_Robertson_Hall

Eftir að Larry C. Spears, þáverandi forstöðumaður Greenleaf-setursins í Bandaríkjunum, setti fram sín tíu einkenni þjónandi forystu (sjá færslu hér frá 22. júlí) leið ekki á löngu þar til háskólafólk tók að huga að fræðilegu líkani um þjónandi forystu. Á bak við það Continue reading

Ábyrgðarskylda og siðferðilegt umboð leiðtogans – James W. Sipe og Don M. Frick

James Sipe og Don Frick, Höfundar bókarinnar Seven Pillars of Servant Leadership

Nokkrir fræðimenn hafa notað hugtakið ábyrgðarskylda (e. accountability) til að lýsa athyglisverðum eiginleika þjónandi forystu. Í riti James W. Sipe og Don M. Frick um hinar sjö stoðir þjónandi forystu (The Seven Pillars of Servant Leadership, 2009) kemur fram að Continue reading

Tíu einkenni þjónandi leiðtoga samkvæmt Larry Spears

Larry and PSL, 504KB

Robert K. Greenleaf skrifaði grundvallarrit sitt um þjónandi forystu, The Servant as Leader, árið 1970. Næstum þrír áratugir liðu þar til fyrstu tilraunir voru gerðar til að greina meginþætti hugmyndafræðinnar um þjónandi forystu eða lýsa helstu hegðunareinkennum þjónandi leiðtoga. Nú Continue reading

Hinn þjónandi leiðtogi samkvæmt Robert K. Greenleaf

Robert K. Greenleaf á áttræðisafmæli sínu árið 1984

Hugmyndin um þjónandi forystu var kynnt til sögunnar árið 1970 þegar út kom ritgerð Roberts K. Greenleaf um efnið, The Servant as Leader. Í ritgerðinnihélt Greenleaf því fram að aðeins þeir gætu sannarlega orðið merkir leiðtogar sem væru þjónar áður Continue reading

Menningarleg fjölbreytni og menningarleg sjálfsmynd

Hinn þjónandi leiðtogi og menningarleg fjölbreytni Meðal helstu einkenna þjónandi leiðtoga er opnar viðtökur (e. interpersonal acceptance) (van Dierendonck og Nuijten, 2011). Í þeim felst m.a. getan til að setja sig í spor annarra. Hinum þjónandi leiðtoga er annt um Continue reading